Vážení přátelé našeho projektu!

Jedním z hlavních cílů akce je pomoci výstavbě a údržbě archeoskanzenu Curia Vitkov, v jehož areálu se turnaj odehrává. Dalším cílem je podpořit a motivovat lidi, kteří se zabývají rekonstrukcí funkčních historických obléhacích strojů a přiblížit toto atraktivní téma veřejnosti. Akci pořádá nezisková organizace jen s malou podporou sponzorů. Proto jsou i naše prostředky určené na propagaci této ojedinělé akce poměrně skromné. Proto se obracíme i na Vás, potenciální pomocníky.

Jak můžete pomoci této naší nové akci?

Máte-li tu možnost a prostředky, uvítáme zejména pomoc s propagací. Naše prostředky nám bohužel neumožňují výrobu a distribuci takového množství plakátů a letáků, abychom pokryli vzdálenější okolí, o pronájmu plakátovacích ploch ani nemluvě. Proto se obvykle soustředíme na plakáty a letáky hlavně v Libereckém kraji. Často nám ale pomáhají různí dobrovolníci s tiskem a distribucí menších plakátů a letáků i v jiných, vzdálenějších městech a víme, že k nám na tuto akci pak i díky tomu jezdí diváci z celé ČR. Nenabádáme Vás tímto samozřejmě k ilegálnímu výlepu plakátů na místech, která k tomu nejsou určená, jako zastávky MHD nebo nepronajatých plakátovacích plochách. Ze zkušenosti ale víme, že pomůže i malý plakát v místním obchodě, na pracovišti (jde-li to) nebo leták ve schránce, přiložený k novinám v trafice, rozdaný kolegům aj.

Za tuto činnost Vám toho bohužel nemůžeme mnoho nabídnout - maximálně, jste-li firma, můžeme zveřejnit Vaše logo mezi partnery apod. Je to tedy spíše nabídka Vám jednotlivcům, které naše činnost zaujala, oslovila a máte chuť a možnost nám nějak pomoci.

Zde si můžete stáhnout plakát k vytištění:

Plakát je barevný, lze jej však tisknout i v ČB podobě. Jedná se o PDF soubor, ze kterého lze tisknout buď plakátek ve formátu A4, který lze popřípadě zmenšit i na A5 - podle určení (plakát/leták).

Plakát ke stažení - zde

Prosíme - pomozte nám s propagací akce

 

Návrat